Körning
Steg 1
Steg 2

Körning under ½ dag.
Körning utan tidtagning (begr. effekt)
Fika ingår.

3 körpass à 5 varv

1 950 kr

Möjlighet finns att
välja till körpass
500 kr / pass

Körning under ½ dag.
Körning med tidtagning (begr. effekt)
Fika ingår.

3 körpass à 5 varv

2 250 kr

Möjlighet finns att
välja till körpass
600 kr / pass


Steg 3

För er som har kört minst steg 1 eller steg 2 träning på dagen.
Tävling på em / kväll.
Körning med tidtagning och möjlighet till resultat på Racekampens hemsida.
Som jämförelse med andra under samma säsong.

Mat & fika ingår.

Reklamplatser till ev. sponsor.

Totalt 8 körpass á 5 varv

6 800 kr


Priset + moms: 6 % privat, 25 % företag

Licensavgift 150 kr för de som ej har SBF licens

Självrisk max 10 000 kr

Körningarna är sanktionerade av Svenska Bilsportförbundet.

Med reservation för ev. ändringar